در حال نمایش یک نتیجه

نمایش 9 24 36

تک 44-5-8

340,000 تومان

محصولی بدون سدیم و کلر که باعث استفاده بدون نگرانی از سمیت زیستی خاک می گردد. استفاده از تکنولوژی "ترکیبات ترپنیک" باعث افزایش راندمان جذب و تغذیه و همچنین کاهش دز مصرفی نسبت به کودهایی است که از این فناوری استفاده نمی کنند. از مراحل اولیه رشد و درمان ریشه زایی، گلدهی و میوه دهی قابل استفاده می باشد.