آهن فر 4/8

قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 515,000 تومان است.

فر 4/8 | Fer 4/8

اگرچه عنصر کم مصرف آهن در بسیاری از خاک ها وجود دارد، اما شرایط نامساعد خاک موجب می شود تا گیاهان نتوانند آن را جذب کنند. محصول فر 4.8 شرکت اس د پ فرانسه با کلات EDDHA یکی از بهترین کودها برای تامین نیاز گیاهان به آهن حتی در خاک های بسیار نامساعد است که کلات آن در پی اچ های 3 تا 11 پایدار می باشد. آهن از عناصر کم مصرف است که در بسیاری از فعالیت های فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی گیاهان نقش داشته و فعالیت آنزیم ها را تنظیم می کند. مصرف فر 4.8 باعث افزایش میزان کلروفیل گیاه و سبزینگی آن شده، رشد گیاه را تقویت می کند و در نهایت باعث افزایش عملکرد و کیفیت محصول می شود. به دلیل درشت بودن مولکول های کلات EDDHA، از این محصول نمی توان به صورت محلول پاشی استفاده نمود.

هیومیفر

قیمت اصلی 390,000 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است.

هیومیفر | Humifer

مواد هیومیکی نقش بسیار مهمی در حاصلخیزی خاک دارند. به همین دلیل، استقبال کشاورزان از کودهای هیومیک در سراسر جهان رو به افزایش است و مصرف این کودها موجب افزایش عملکرد محصولات کشاورزی شده است. محصول هیومیفر شرکت اس د پ فرانسه از بهترین منابع لئوناردیت تهیه شده است و مصرف آن موجب بهبود ساختمان خاک، ظرفیت نگهداری آب در خاک، آزاد شدن عناصر بلوکه شده در خاک، فعال شدن میکروارگانیسم ها، بهبود رشد ریشه، افزایش جوانه زنی و در نهایت افزایش رشد گیاه می شود. بعلاوه این محصول به دلیل فراوری بسیار مناسب، کمترین میزان ممکن از فلزات سنگین را دارد.

سیلیمکس کا

قیمت اصلی 390,000 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است.

سیلیمکس کا | Silimax K

پتاسیم از عناصر پرمصرف می باشد که نقش آن در گیاهان به خوبی شناخته شده و به منظور افزایش عملکرد، کیفیت، رنگ و طعم محصول به طور رایج توسط کشاورزان مورد استفاده قرار می گیرد. اما در مقابل، سیلیس عنصری است که کمتر به آن توجه شده است و موجب افزایش استحکام دیواره های سلولی می شود. سیلیمکس کا با بهره جستن از رابطه سینرجیستی بین پتاسیم و سیلیس موجب افزایش کارایی این دو عنصر شده و مصرف آن به خصوص در گیاهانی همچون غلات (به ویژه برنج)، پسته و گیاهان گلخانه ای همچون توت فرنگی باعث افزایش عملکرد، کیفیت محصول، مقاومت به ورس در غلات، مقاومت به عوامل بیماری زا و تنش های محیطی و نیز بهبود ماندگاری پس از برداشت می شود.

بولرو

قیمت اصلی 340,000 تومان بود.قیمت فعلی 280,000 تومان است.

بولرو | Bolero

مهمترین نقش بور در دیواره سلولی گیاهان و برقراری ارتباط بین پلی ساکاریدها است که موجب تنظیم فعالیت غشای سلولی می شود. بور در تولید ترکیبات پیچیده کربوهیدارتی و نیز پروتئین ها موثر است. بعلاوه، ساخت گره ریشه در گیاهان، گلدهی، رشد و نمو دانه گرده و رشد میوه نیز بستگی به وجود میزان کافی بور دارد. اما بور نیز همانند سایر عناصر ممکن است در خاک تثبیت شده و جذب ریشه گیاه نشود. بولرو یک کود مایع و ارگانیک ویژه محلول پاشی می باشد که عنصر بور در آن به صورت میکرونیزه بوده و باعث جذب و انتقال بیشتر و سریع تر می شود. گیاهانی که دارای گره ریشه هستند همچون یونجه، گیاهان ریشه ای به ویژه چغندر قند، هویج و شلغم، گیاهان خانواده کلم و درختانی همچون سیب نیاز بیشتری به بور دارند.

آلگوامکس

قیمت اصلی 350,000 تومان بود.قیمت فعلی 290,000 تومان است.

آلگوامکس | Alguamax

عصاره جلبک دریایی یکی از بهترین و مفیدترین کودهایی است که کشاورزان می توانند مصرف نمایند زیرا مصرف این عصاره باعث افزایش جوانه زنی بذر، بهبود و تحریک رشد و افزایش مقاومت به تنش می شود. آلگوامکس با دارا بودن مقدار بالایی از عصاره جلبک دریایی Ascophyllum nodosum و همچنین وجود آنزیم ها و هورمون های مختلف همچون آلژینات، سیتوکنین، اکسین و بتائین و نیز عناصر غذایی کم مصرف همچون آهن، روی، منگنز، مس و بور می تواند اثر بسیار خوبی بر گیاهان داشته باشد. مصرف آلگوامکس باعث افزایش جوانه زنی بذر و رشد ریشه، تقویت گلدهی و رشد جوانه ها، بهبود رنگ گیری میوه ها و افزایش عملکرد و کیفیت محصول می شود. از این محصول علاوه بر محلول پاشی و مصرف در خاک، می توان برای تلقیح ریشه و بذرمال نمودن نیز استفاده کرد.

آلفا منگنز | Alpha Mn

قیمت اصلی 460,000 تومان بود.قیمت فعلی 420,000 تومان است.

آلفا منگنز | Alpha Mn

مهم ترین نقش منگنز در گیاهان فعال سازی آنزیم ها می باشد. این عنصر در فرآیند فتوسنتز و به ویژه تولید اکسیژن در طی فتوسنتز موثر بوده و همچنین در تولید لیگنین که باعث استحکام دیواره سلولی می شود نیز دخیل است. همچنین وجود منگنز کافی باعث افزایش میزان تثبیت بیولوژیک نیتروژن در گره های ریشه حبوبات می شود. محصول آلفا منگنز با دارا بودن 13 % از این عنصر به شکل کلات EDTA می تواند در سریع ترین زمان نیاز گیاه به منگنز را تامین نموده و علایم کمبود را نیز برطرف سازد. همچنین این کلات در پی اچ های بین 3 تا 10 ثبات خود را حفظ کرده و بنابراین می توان از آن در خاک های مختلف استفاده نمود.

آلفا منیزیم | Alpha Mg

قیمت اصلی 580,000 تومان بود.قیمت فعلی 520,000 تومان است.

آلفا منیزیم | Alpha Mg

منیزیم از عناصر ضروری و پر مصرف برای گیاهان می باشد که در فعالسازی آنزیم ها، در ساختمان اسیدهای نوکلئیک و در انتقال اطلاعات وراثتی نقش دارد. منیزیم هسته مرکزی کلروفیل است و تامین آن باعث تسریع در تولید کلروفیل و بهبود سبزینگی گیاه می شود. بعلاوه این عنصر در ساخت پروتئین در گیاه موثر است. محصول آلفا منیزیم شرکت اس د پ فرانسه با دارا بودن میزان مناسبی از این عنصر به شکل کلات EDTA می تواند نیاز گیاه به منیزیم را تامین نموده و علایم کمبود را نیز در سریع ترین زمان برطرف سازد. همچنین کلات آن در پی اچ های بین 6 تا 10 ثبات خود را حفظ کرده و بنابراین می توان از آن در خاک استفاده نمود.

آلفا روی | Alpha Zn

قیمت اصلی 480,000 تومان بود.قیمت فعلی 420,000 تومان است.

آلفا روی | Alpha Zn

آلفا روی با دارا بودن 15% از عنصر روی به صورت کلات EDTA منبع مناسبی برای تامین نیاز گیاهان به این عنصر کم مصرف بوده و نیز علایم کمبود روی را در سریع ترین زمان از بین می برد. اگرچه عنصر روی به میزان اندکی مورد نیاز گیاهان است اما وظایف بسیار مهمی در گیاهان دارد. این عنصر در تولید اکسین و سایر هورمون ها و آنزیم های گیاهی موثر بوده و در تشکیل شدن و رشد میوه نیز بسیار با اهمیت می باشد. آلفا روی محرک فعالیت های هورمونی و رشد اولیه گیاه و میوه نیز می باشد. همچنین این کلات در پی اچ های بین 2 تا 10 ثبات خود را حفظ کرده و بنابراین علاوه بر محلول پاشی، می توان از آن در محدوده وسیعی از شرایط خاک نیز استفاده نمود.

آلفا کلسیم | Alpha Ca

قیمت اصلی 550,000 تومان بود.قیمت فعلی 480,000 تومان است.

آلفا کلسیم | Alpha Ca

کلسیم در استحکام دیواره های سلولی نقش داشته و باعث پایداری بیش تر آن ها و متعاقبا ماندگاری بیش تر محصول می شود. بعلاوه مقاومت گیاه در برابر نفوذ عوامل بیماری زا را نیز افزایش می دهد. لازم به ذکر است به دلیل تحرک کم کلسیم در گیاه و خاک، بهتر است از روش محلول پاشی استفاده شده و محلول پاشی نیز به طور مستقیم بر روی میوه انجام شود. آلفا کلسیم، محصول شرکت اس د پ فرانسه با فناوری روز دنیا، بهترین منبع برای تامین نیاز گیاهان به کلسیم می باشد و مناسب برای محلول پاشی، مصرف خاکی و سیستم های آبیاری قطره ای است. کلات این محصول در پی اچ های بین 5 تا 10 ثبات خود را حفظ کرده و بنابراین با اطمینان می توان از آن در خاک استفاده نمود.

آلفا مس | Alpha Cu

قیمت اصلی 480,000 تومان بود.قیمت فعلی 420,000 تومان است.

آلفا مس | Alpha Cu

آلفا مس، با کلات EDTA، منبع مناسبی برای تامین نیاز گیاهان به مس می باشد و قابلیت استفاده به صورت محلول پاشی، کود آبیاری و مصرف در خاک را دارد. مس در تنفس و فتوسنتز موثر بوده و تشکیل لیگنین در دیواره سلولی نیز تحت تاثیر مس است. این موضوع به خصوص در غلات باعث کاهش خطر ورس می شود. مس برای تولید دانه های گرده فعال نیز ضروری بوده و نیز موجب مقاومت به تنش می شود. نیاز برخی از گیاهان همچون یونجه، غلات، مرکبات، پیاز، هویج و کاهو به مس بیش تر از سایر گیاهان می باشد. کلات این محصول در پی اچ های بین 1/5 تا 10 ثبات خود را حفظ کرده و بنابراین می توان از آن در خاک نیز استفاده نمود.

ایدروفلورال کلسیم | Idorofloral Ca

قیمت اصلی 480,000 تومان بود.قیمت فعلی 420,000 تومان است.

کودی است که به طور ویژه هم در زمین های باز و هم در گلخانه ها و هم در هیدروپونیک طراحی شده است. فرمولاسیون مایع خاص و خلوص مواد تشکیل دهنده آن سهولت استفاده و دوز و جذب سریع کلسیم و منیزیم توسط ریشه را تضمین می کند، بور با کلسیم به صورت سینرژیک عمل می کند و استحکام و خاصیت ارتجاعی بافت های گیاهی را بهبود می بخشد.

آلفا آهن | Alpha Fe

قیمت اصلی 390,000 تومان بود.قیمت فعلی 350,000 تومان است.

آلفا آهن | Alpha Fe

آلفا آهن محصول شرکت اس د پ فرانسه است که با تکنولوژی روز دنیا تولید شده و به بهترین و سریع ترین شکل می تواند نیاز گیاهان به آهن را تامین کند. مهم ترین نقش آهن در گیاهان، شرکت در فرآیند تولید کلروفیل است و از این طریق با افزایش میزان سبزینگی برگ باعث افزایش فتوسنتز و تولید مواد غذایی می شود. آهن موجود در این کود به صورت کامل با EDTA کلات شده است که به راحتی از طریق محلول پاشی جذب می شود. همچنین این کلات در پی اچ های بین 1/5 تا 7/5 ثبات خود را حفظ کرده و بنابراین می توان از آن در خاک استفاده نمود.